AO “LOGOS”

Asociaţia Obştească LOGOS


Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

 • Educarea şi promovarea în rîndul tinerilor a valorilor morale creştine, civice sănătoase, de apreciere şi respectare a familiei în calitate de celulă fundamentală a societăţii; implicarea acestora în realizarea obiectivelor propuse de către asociaţie;
 • Revigorarea şi implementarea tradiţiilor naţional-culturale;
 • Dezvoltarea relaţiilor social-interumane în vederea sprijinirii şi susţinerii prin activităţi de caritate a persoanelor social-vulnerabile;
 • Promovarea sentimentului patriotic în rîndul tinerilor şi educarea acestora în spiritul responsabilităţii faţă de patrimoniul cultural-istoric.

Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 • Producţia de înregistrări video şi audio, emisiuni radio şi TV în domeniul asociaţiei;
 • Crearea unei biblioteci şi arhive media în domeniul educaţional, moral, creştin;
 • Desfăşurarea de activităţi publicistice şi editoriale;
 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • Utilizarea înregistrărilor DVD, casetelor audio sau video în vederea popularizării scopului asociaţiei şi realizărilor acesteia;
 • Crearea de mijloace mass-media proprii pentru propagarea obiectivelor sale statutare, a metodelor şi mijloacelor de atingere a acestora, pentru informarea opiniei publice cu privire la aspectele vitale ale statutului nostru;
 • Organizarea expoziţiilor, concursurilor de creaţie şi a competiţiilor sportive pentru tineri;
 • Vizitarea locurilor de importanţă cultural-istorică, dezvoltarea turismului şi promovarea patrimoniului cultural-istoric al ţării;
 • Activităţi de curăţare şi amenajare a locurilor publice,a monumentelor cultural-istorice, precum şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice despre starea dezastruoasă a monumentelor respective;
 • Organizarea şi desfăşurarea de activităţi ce au drept scop un mod sănătos de viaţă şi protecţia mediului înconjurător;
 • Organizarea acţiunilor de caritate, de îngrijire şi susţinere a persoanelor nevoiaşe (copii orfani, familii social vulnerabile, invalizi etc.).Share to Facebook
Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *